Program Lesy pro život a rekreační funkce lesa

 

Lesy v oblasti Lesní správy jsou v hojné míře využívány celoročně k rekreačním pobytům obyvatel, k houbaření, procházkám, sběru lesních plodin, běhu na lyžích a cyklistice. Proto se v posledním období LS věnuje budování záchytných parkovišť na okrajích lesů, odpočinkových míst, úpravě studánek a opravě pomníčků nacházejících se ve zdejších lesích a dalším aktivitám. Děje se tak v rámci programu Lesy pro život k zajištění cílů veřejného zájmu v lesích spravovaných naším podnikem.